Ochrona danych osobowych naszych klientw jest dla nas bardzo wana. Przekazywane nam dane wykorzystywane s jedynie do celw marketingowych. Ze swej strony pragniemy zapewni, e wszelkie informacje powierzone nam przez Pastwa, pozostaj wycznie do naszej dyspozycji. Nie s one przekazywane bd odsprzedawane jakiejkolwiek innej instytucji.

Przesanie do nas Pastwa danych rwnoznaczne jest z wyraeniem zgody na ich przetwarzanie zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97.Dz.U. 133 Poz. 883.
Powr�t na Stron� g��wn�